درخواست SNAP: چگونه برنامه‌ی SNAP را ارسال کرده و از فواید آن استفاده کنید

برنامه کمک تغذیه ای افزایشی (SNAP) کمک‌های غذایی اساسی را به خانواده‌های با درآمد کم ارائه می‌دهد. این برنامه که توسط وزارت کشاورزی آمریکا و سازمان‌های محلی مدیریت می‌شود، حیاتی برای مبارزه با گرسنگی است. در این مقاله، قوانین و شرایط ویژه قابلیت شرکت در برنامه SNAP، فرایند اعلام نام، استفاده از مزایا و نکات…بیشتر بخوانید