SNAP-søknad: Hvordan søke og bruke fordelene

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) gir viktig matstøtte til lavinntektsfamilier. Administrert av USDA og lokale byråer, er det avgjørende i kampen mot sult.

I denne artikkelen skal vi dekke SNAPs kvalifikasjonsregler, søknadsprosess, bruk av fordeler og viktige tips for søkere med sikte på å gi et fullstendig bilde av programmets fordeler og prosesser.

ADVERTISEMENT

Generelle kvalifikasjonsregler

Det er viktig å oppfylle alle kvalifikasjonskravene når du søker om Tilleggsnæringstilskuddsprogrammet (SNAP). Dette sikrer en smidig søknadsprosess og øker sjansene for å motta fordeler. 

Å overholde disse kriteriene er ikke bare et regelverkskrav, men også et skritt mot å sikre viktig ernæringsstøtte.

Grunnleggende kvalifiseringskriterier for SNAP

Hvis du oppfyller alle disse grunnleggende kvalifiseringskriteriene, har du høyere sjanse for en problemfri søknadsprosess:

ADVERTISEMENT

1. Du Må Møte Inntektsretningslinjer

For å kvalifisere for SNAP, må inntekten din falle innenfor spesifikke grenser. Dette kriteriet er på plass for å sikre at hjelpen når de som virkelig trenger det.

For eksempel må en husholdnings bruttomånedlige inntekt generelt være på eller under 130% av den føderale fattigdomsgrensen.

Dette terskelen hjelper til med å målrette ressurser effektivt, slik at SNAP-fordeler støtter lavinntektsindivider og familier.

ADVERTISEMENT

2. Du må ha akseptable ressursgrenser

SNAP-søkere må overholde visse ressursgrenser. Ressurser, som bankkonto- saldoer, vurderes for å sikre at fordelene gis til dem med begrensede midler.

For eksempel, setter noen stater en ressursgrense på $2,750, som øker til $4,250 for husholdninger med eldre eller funksjonshemmede medlemmer. Dette kriteriet forhindrer misbruk av SNAP-fordeler og prioriterer de som virkelig trenger det.

3. Du Må Legge Fram Bevis på Utgifter

Søkere må legge fram bevis på utgifter, slik som bolig og verktøy.

Dette dokumentet er avgjørende for å beregne beløpet av SNAP-fordeler. Det sikrer at fordelene skreddersys til hver husstands spesifikke behov, og gir passende støtte til å håndtere essensielle levekostnader.

4. Du må være en amerikansk statsborger eller kvalifisert ikke-statsborger

Eligibiliteten gjelder for amerikanske statsborgere og visse ikke-statsborgere med lovlig status.

Dette kriteriet sikrer at SNAP-ytelser tildeles i samsvar med føderale retningslinjer, med fokus på lovlige innbyggere som trenger hjelp.

5. Du må oppfylle arbeidskrav

Arbeidsdyktige voksne uten forsørgelsesbyrder må oppfylle arbeidskravene for å motta SNAP. Dette inkluderer å arbeide eller delta i et opplæringsprogram i et minimum antall timer.

Dette kriteriet oppmuntrer til selvstendighet og sikrer at de som kan arbeide, bidrar til sitt levebrød.

6. Du Må Oppgi Nøyaktig Informasjon om Husstanden

Søkere må nøyaktig rapportere husstands sammensetning, inkludert alle medlemmer som bor og spiser sammen.

Denne informasjonen er avgjørende for å fastsette riktig støttebeløp og sikre at SNAP-bidraget blir rettferdig fordelt basert på husstandsstørrelse og behov.

7. Du Må Gjennomgå Resertifisering Av Din Berettigelse Periodevis

Resertifisering av berettigelse kreves med jevne mellomrom. Denne prosessen sikrer at kun de som fortsetter å oppfylle SNAP-kriteriene, mottar fordeler og opprettholder integriteten og formålet med programmet.

Inntekts- og ressursgrenser for søkere

Inntektsberettigelse for SNAP er en avgjørende faktor. For eksempel må en husstand på fire ha en brutto månedlig inntekt på eller under $3,007 for å kvalifisere seg.

Dette kriteriet sikrer at SNAP retter seg mot familier med økonomisk behov og gir essensiell støtte til de som strever med å ha råd til tilstrekkelig ernæring.

Resursgrenser

Resursgrenser er satt for å sikre at SNAP-tilskudd blir gitt til husholdninger med begrensede økonomiske midler.

For eksempel har noen stater en resursgrense på $2,750, som øker for husholdninger med eldre eller funksjonshemmede medlemmer. Denne grensen hjelper med å prioritere assistanse for de som har størst behov.

 • Kontanter på bankkontoer
 • Bestemte typer kjøretøy
 • Eiendom som ikke brukes som primærbolig
 • Investeringer og aksjer
 • Ikke-essensielle personlige eiendeler

Spesielle hensyn til ulike grupper

SNAP gir spesielle hensyn til visse grupper, og anerkjenner deres unike omstendigheter og behov.

Disse bestemmelsene sikrer at sårbare grupper, som eldre, funksjonshemmede og familier med barn, får riktig støtte.

 • Eldre søkere: Eldre individer møter ofte unike økonomiske og helsemessige utfordringer. SNAP tilbyr justerte kriterier for eldre, og anerkjenner deres begrensede inntektskilder og økte medisinske utgifter.
 • Funksjonshemmede individer: De med funksjonshemninger kan ha ekstra utgifter og barrierer for sysselsetting. SNAP imøtekommer disse utfordringene ved å tilby justerte inntekts- og ressursgrenser, og sørger for tilgjengelig støtte.
 • Familier med barn: Ved å anerkjenne de høyere kostnadene forbundet med å oppdra barn, gir SNAP ekstra fordeler til familier. Denne støtten hjelper til med å dekke de ernæringsmessige behovene til voksende barn, og bidrar til deres generelle helse og utvikling.

Bruk av og Søke om MAT

Å søke om Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) kan være en enkel prosess hvis du følger disse trinnene:

 1. Besøk den offisielle SNAP-nettsiden for din stat, eller bruk USDA’s nasjonale nettsted for å finne din stats søknadsportal.
 2. Opprett en konto eller logg inn hvis du allerede har en.
 3. Fyll inn dine personlige detaljer, inkludert navn, adresse og fødselsnummer.
 4. Gi informasjon om sammensetningen av husstanden din og inntekten.
 5. Last opp eller forbered deg på å sende inn nødvendig dokumentasjon, slik som inntekts- og utgiftsbevis.
 6. Gjennomgå søknaden din for nøyaktighet og fullstendighet før du sender den inn.
 7. Vent på tilbakemelding fra SNAP angående statusen på søknaden din, som vanligvis kommer innen 30 dager.

Når du mottar SNAP-fordelene dine, innebærer effektiv bruk å forstå reglene og utnytte det du mottar:

 1. Bli kjent med EBT (Electronic Benefits Transfer) -kortet, som fungerer som et debetkort.
 2. Lær hvilke butikker og markeder som aksepterer SNAP-fordeler i ditt område.
 3. Forstå hvilke typer matvarer som er kvalifisert for kjøp med SNAP-fordeler, slik som frukt, grønnsaker, kjøtt og meieriprodukter.
 4. Unngå å kjøpe ikke-kvalifiserte varer som alkohol, tobakk og ikke-matvarer til husholdningen med EBT-kortet ditt.
 5. Vurder å kjøpe frø eller planter, siden disse kan brukes til å dyrke mat til husholdningen din.
 6. Hold oversikt over saldoen din på SNAP for å håndtere matbudsjettet ditt effektivt.
 7. Utforsk ekstra programmer og rabatter som kan være tilgjengelige for SNAP-mottakere, slik som fordeler på bondens marked eller rabatter på visse matvarer.

Andre ting du trenger å vite

I det dynamiske landskapet av SNAP-ytelser er det avgjørende å holde seg informert og være i forkant. Dette sikrer at mottakerne er klar over de siste endringene og kan tilpasse seg deretter.

Det å være proaktiv i forståelsen av den stadig utviklende naturen til SNAP er nøkkelen til å maksimere fordelene ved programmet.

Å opprettholde kvalifikasjoner

For SNAP-mottakere er det å opprettholde kvalifikasjonene en vedvarende ansvar. Regelmessige rapporteringskrav krever periodiske oppdateringer angående inntekt og endringer i husholdningen. 

I tillegg må enhver betydelig endring i forholdene, som for eksempel endring i inntekt, ansettelsesstatus eller husholdningsstørrelse, rapporteres umiddelbart. 

Denne årvåkenheten sikrer fortsatt tilgang til SNAP-fordeler og overholdelse av programreglene.

Navigere gjennom ankeprosessen

Hvis en beslutning angående SNAP-fordeler er ugunstig, er det avgjørende å forstå ankeprosessen. 

Mottakere har rett til å bestride beslutninger, og det er strukturerte prosedyrer for å gjøre dette. 

Det finnes ressurser som er tilgjengelige for å hjelpe i ankeprosessen, og sikre at enkeltpersoner har den støtten de trenger for å navigere effektivt i disse utfordringene.

Tilbakebetaling av overbetalinger og svindel

Overbetalinger og svindel i SNAP-programmet har alvorlige konsekvenser. Mottakerne må nøye gi nøyaktig informasjon for å unngå disse fallgruvene. Forståelse av konsekvensene av overbetalinger og svindel og hvordan man unngår vanlige feil er avgjørende for å sikre overholdelse og opprettholde god status innen programmet.

Avsluttende tanker

Vi har utforsket SNAP-landskapet, sett på kvalifikasjonskravene, søknadsprosedyrene og klok bruk av fordeler. Denne utforskningen understreker SNAPs betydelige rolle i å støtte ernæringsbehov.

Hvis du oppfyller kvalifikasjonskriteriene, bør du vurdere å søke om SNAP for å sikre at ernæringsbehovene dine blir dekket.

Når vi reflekterer over viktigheten til SNAP, blir det tydelig at dette programmet er mer enn bare hjelp; det er et veiskille mot stabilitet og trivsel.

Les på et annet språk